1. Taraflar

1.1 Aşağıda tanımlanan Uygulama, Dumlupınar Mah. Bahtlı Sk. No:78/A Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden Tunalar Rek. Org. Trz. Elek. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından yönetilmektedir.
1.2 Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.
1.3 Şirket ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2. Tanımlar

2.1 Öğrenci Sokağı, öğrencilerin alışveriş yaptıkça onları arzuladığı ürün ve deneyimlere kavuşturan, alışverişlerinden moni kazanmasını sağlayan ve kazanılan monileri bir sonraki alışverişlerinde kullanmasını sağlayan mobil sadakat programıdır. Kullanıcıların Uygulama üzerinden gerçekleştirdikleri alışverişlerde kazandıkları puanlar da Moni olarak ifade edilir.
2.2 Uygulama içerisinde Şirket tarafından Kullanıcıların tercihine sunulan ve Uygulama kapsamında belirlenen e-ticaret sitelerinden ve/veya Üye İşyerlerinden satın alınabilen ya da Öğrenci Sokağı uygulamasının hediye edebileceği ürün ve hizmetleri ifade eder.
2.3 “Kullanıcı(lar)”; Uygulama kullanıcısı olan, Üye İşyeri ve/veya Şirket müşterisi gerçek kişileri ifade eder.
2.4 “Uygulama”; Her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Şirket’e ait olan Uygulamaya uyumlu mobil cihazlara indirilerek faydalanılan Öğrenci Sokağı platformunu ifade eder.
2.5 “Şirket”; Uygulamayı işletmekte olan, Madde 1.1’de belirtilen Tunalar Rek. Org. Trz. Elek. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. şirketini ifade eder.
2.6 “Üye İşyeri”; Şirket ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Uygulama üzerinden ürünleri sunan ya da Kullanıcılara indirim ve kampanyalar sunan, alışverişlerinde moni kazandıran gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; Şirket tarafından Uygulama aracılığıyla sunulan hizmetlerin Kullanıcılar tarafından kullanımına ilişkin usul ve şartlar ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1 İşbu Sözleşme’ye konu Uygulama, işbu Sözleşme ve Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek şartlar ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla öğrenciliği devam eden herkese açıktır.
4.2 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Uygulama’yı kullanmakta olduğu mobil cihazına indirmelidir. Kullanıcı’nın Uygulama’ya üyelik sırasında işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve Veri Kullanım Onayı’na onay vermesi ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı, Uygulama’ya Facebook hesabı üzerinden giriş yapması halinde Şirket’e işbu Sözleşme’ye konu Uygulama çerçevesinde Facebook hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini, Facebook hesabına ilişkin isim, soy isim, e-posta, arkadaş listesi gibi bilgilerinin Şirket ve Şirket’in işbirliği içinde olduğu üçüncü kişi firmalar tarafından ulaşılıp kullanılabileceğini kabul eder.
4.3 Kullanıcı’nın şifresini unutması halinde, talebi üzerine tek kullanımlık geçici şifre, e-posta adresi veya cep telefonuna gönderilecektir. Bu şifre ile kullanıcı yeni şifre belirleyecektir.
4.4 Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket, işbu Sözleşme ve/veya Uygulama’ da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması da dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Kullanıcı statüsüne son verebilir.
4.5 Kullanıcı, oluşturulmuş hesabı ile şifrelerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı’ nın kendi isteği dışında böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Kullanıcı derhal Şirket’i bilgilendirmek ile yükümlüdür. Böyle bir durumda Kullanıcı, Şirket tarafından üyeliğinin dondurulması gibi tedbirler uygulanabileceğini kabul eder.
4.6 Kullanıcı, Uygulama’ da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’ da zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
4.7 Kullanıcı, hesabında yer alan veya Uygulamaya kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve güncel olmasından sorumlu olduğunu, bilgilerin doğru ve güncel olmaması nedeniyle Moni kazanamaması yahut kullanamaması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca bu bilgi ve içeriklerin yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve işbu Sözleşme ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.
4.8 Uygulama’nın kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
4.9 Kullanıcı Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.
4.10 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Uygulama’yı veri madenciliği gibi amaçlarla kullanmayacağını beyan eder.
4.11 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Veri Kullanım Onayı ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Veri Kullanım Onayı ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.
4.12 Kullanıcı tarafından Uygulama kapsamında sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Veri Kullanım Onayı kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Veri Kullanım Onayı’nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve yine bu kapsamda belirtilenler dışında üçüncü kişilere açıklayamaz. Uygulama kapsamında toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Veri Kullanım Onayı’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
4.13 Şirket, kullanıcıların üyelik için gerekli kişisel bilgileri, alışveriş bilgileri, web sitesi ve mobil uygulama kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldıkları anketler, konum bilgileri, kullanıcıya özel kampanyaların tasarlanması ve iletilebilmesi için uygulamanın gereği olarak almakta, burada ve Veri Kullanım Onayı’nda belirtilen koşullarla işlemektedir. Kullanıcının Öğrenci Sokağı üye işyerlerindeki bu verilerinin de üye işyerlerinin kullanıcılara fayda verebilmesi ve bu faydalardan haberdar edilebilmeleri için Şirket’e aktarılmakta ve işlenmektedir. Kullanıcı üyelik sırasında onayladığı bu sözleşme ve ayrıca veri kullanım onayı ile bu paylaşımlara izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.14 Şirket, Kullanıcı bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Uygulama’nın kullanımına ilişkin risk Kullanıcılar’a aittir.
4.15 Kullanıcı’nın Uygulama’da Moni kazanabilmesi için üye işyerine Öğrenci Sokağı üyesi olduğunu belirterek kendi telefonundan Öğrenci Sokağı uygulamasını kullanarak üye işyerine ait İşyeri Sokağı uygulamasından üretilen QR kodu okutup onaylaması gerekmektedir. Öğrenci Sokağı’na üye olma aşamasında üye olacak kişinin öğrenciliğini doğrulayacak bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. Hesap işlemi veya Moni kazanma sırasında üye işyeri yetkilisi üyeden öğrenci olduğunu gösteren (öğrenci kartı, öğrenci belgesi, paso vb.) belge görmek isteyebilir ve öğrenci olduğuna dair belgeyi göstermeyen kişilerin işlemini gerçekleştirmeme hakkına sahiptir. Bu konuda insiyatif üye işyeri yetkilisine aittir. Öğrenci Sokağı uygulamasını kullanmayan Kullanıcılar’ın moni kazanamaması durumunda tüm sorumluluk Kullanıcılar’a aittir.
4.16 Öğrenci Sokağı’nın bir başka şirketle birleşmesi, bir başka şirkete devri veya bir başka firmayı satın alması durumlarında kişisel bilgiler anılanlara devredilebilir/alınabilir, Kullanıcılar’a bahsi geçenlerce de elektronik iletişim yapılabilir. Kullanıcı tarafından Şirket’e bildirilmediği sürece, Öğrenci Sokağı uygulaması cihazdan kaldırılmış veya kullanıcı sözleşmesi sona ermiş olsun/olmasın, bu özellikler geçerli olmaya devam eder.
4.17 Kullanıcılar Öğrenci Sokağı üzerinde duyurulan/gösterilen indirim ve kampanyalarda Öğrenci Sokağı Üye İşyerleri’nin ve diğer şahısların sitelerine, mobil uygulamalarına yönlenebilirler. Öğrenci Sokağı üzerinden bu suretle ulaşılan sitelerde kullanıcı ve kullanıcının kişisel bilgileri ilgili sitenin kurallarına tabidir. Tanı’nın, Öğrenci Sokağı İşyerleri’ne ait olanlar dahil olmak üzere, bu sitelerdeki güvenlik ve gizlilik koşulları ile uygulamaları üzerinde bir yetkisi, kontrolü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.18 Kullanıcılar Öğrenci Sokağı uygulaması üzerinden kazanılan monileri arkadaşları ile paylaşabilecektir. Arkadaşına moni göndermek isteyen kullanıcılar, arkadaşına ait cep telefon numarasını girerek moni gönderimi yapabilirler. Yanlış hesaba gönderilen moniler iptal edilemez yanlış yapılan işlemlerde tüm sorumluluk kullanıcılara aittir.
4.19 Şirket, Öğrenci Sokağı işyerleri ve kullanıcıları arasında aracı kurumdur. Öğrenci Sokağı uygulamasından işlem yapılabilmesi için hem üye işyerinin hem de kullanıcıların internet servis sağlayıcısı açık olmalıdır. Üye işyerinin veya kullanıcıların internet servis sağlayıcısından kaynaklanan bir nedenden dolayı işlem yapılamaması durumunda tüm sorumluluk üye işyerine ve kullanıcıya aittir.
4.20 Öğrenci Sokağı Mobil Uygulamasının-Servislerinin kullanımı ücretsiz olmakla beraber; uygulama kullanımının gerektirdiği her türlü haberleşme-iletişim giderleri Kullanıcı’ya aittir ve servis sağlayıcısı ile şahsi anlaşmasına bağlıdır.

5. Uygulama Kullanımı Süreç ve Koşulları

5.1 Moni Kazanımı

5.1.1 Kullanıcı Üye İşyerleri’nde Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği belirlenen mal ve hizmetlerin satın alma işlemlerinde, Şirket tarafından belirlenen kural, koşul ve oranlar doğrultusunda Moni kazanacaktır.
5.1.2 Kullanıcı, her Üye İşyeri’nin yapılan alışverişler sonrasında sağladığı Moni oranlarının farklı olduğunu ve bu oranlara ilgili Üye İşyeri sayfalarından ulaşacağını bildiğini, bu bilgilerin zaman zaman değişebileceğini ve güncel oranları Uygulama üzerinden takip etmenin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.
5.1.3 Kullanıcı’nın, Uygulama’yı kullanırken kendisine özel olarak (doğum tarihi, tuttuğu takım gibi) sorulabilecek bazı anket sorularına vereceği cevaplar, profil bilgileri içerisinde veya Uygulama sisteminde güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Bu bilgiler kullanıcıları profilleme, hedef kitle yönetimi ve hedef kitleye özel kampanya planlama amaçlı kullanılabilecektir.
5.1.4 Kullanıcı, Uygulama’da yer alan kampanyalarının birleştirilemeyeceğini, Üye İşyerleri tarafından ürün bazında farklı Moni oranları ve kampanyaları sunulabileceğini, Şirket’in Üye İşyerleri ve Moni oranlarında dilediği zaman değişiklik yapabileceğini kabul eder.
5.1.5 Üye İşyerleri dönemsel olarak verdikleri indirimler ile Moni katkılarını birleştirmemeyi tercih edebilirler. Bu durumda Kullanıcı’nın Moni kazanım oranı farklılaşabilir veya Kullanıcı Moni kazanamayabilir.
5.1.6 Herhangi bir Kullanıcı’ya Öğrenci Sokağı uygulamasında herhangi bir imkanın sağlanmış olması diğer Kullanıcılar’a da aynı imkanın sağlanacağı anlamına gelmez. Ayrıca, bir Kullanıcı’nın herhangi bir özellik, kampanya ve imkandan yararlanmış olması, aynı üye işyerinde veya başka üye işyerlerinde her zaman aynı veya benzeri imkanlardan istifade edebileceği anlamına gelmemektedir.
5.1.7 Kural olarak, 1 (bir) Moni kazanılırken ve kullanılırken 1 (bir) TL değerindedir. Öğrenci Sokağı ve Üye İşyerleri dönemsel olarak kazanım/kullanım açısından farklı değerler uygulayabilir. Öğrenci Sokağı içinde belirtilen her kampanyanın kendi koşulları içerisinde kazanılan Moni tutarları alışveriş sonrasında Öğrenci Sokağı uygulaması içerisinde yüklenir ve görüntülenir. Ancak kullanımı kampanya ve üye işyeri bazında Moni kullanım tarihleri farklılaşabilmektedir. Öğrenci Sokağı uygulamasını kullanarak kullanıcıların kazandığı monilerden ayda 1 defa olmak üzere ilk alışverişlerinden 2 moni kesintisi yapılır. O ay içinde başka kesinti yapılmaz. Öğrenci Sokağı uygulamasının kullanılmadığı aylarda (ayın ilk ve son günü) moni kazanılmadığı için geriye dönük kesinlikle kesinti yapılmaz. Öğrenci Sokağı uygulamasını her ay kullanan kullanıcılarımızdan 1 yıl içerisinde en fazla 24 moni kesintisi yapılmaktadır.

5.2 Bildirim Ayarları

5.2.1 Uygulama’ya dahil Üye İşyerleri’nin kampanyaları, Uygulama üzerinden veya bildirimler ile Kullanıcı’ya ulaştırılacaktır. Kullanıcı’nın mobil cihazında lokasyon servislerinin açık olması halinde lokasyona özel bildirimler de Kullanıcı ile paylaşılabilecektir.
5.2.2 Kullanıcı’nın Uygulama kapsamındaki Öğrenci Sokağı işlemleri ile Kullanıcı’nın işlemleri Uygulama üzerinde bildirim olarak görüntülenebilecektir. Kullanıcı dilediği kampanya bilgileri ile Chippin işlemlerini Facebook ve Twitter hesapları üzerinden paylaşabilecektir.
5.2.3 Kullanıcı, Uygulama kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerin Şirket tarafından istatistiksel olarak raporlanabileceğini, kendisine Şirket yahut diğer firmaların kampanyalarının bildirilebileceğini kabul eder.
5.2.4 Öğrenci Sokağı Üye İşyerleri’nin bir kısmında akıllı cihazlardaki bluetooth sayesinde kullanıcı ile iletişime geçilebilir, kullanıcıların lokasyon bilgilerine göre (örneğin bir mağazaya girdiğinde) cihazlarının bluetooth özelliği açık ise, iletişim kurulabilir, kampanya fırsatları sunulabilir. Kullanıcılar konum ve/veya bluetooth ayarlarını cihazlarının ayarlar bölümünden istedikleri zaman açıp kapatabilirler. Ancak Kullanıcıların ayarları kapatması durumunda, bu durumda kullanıcılara özel kampanya duyuruları için iletişim kurulamaz olur ve kullanıcı kendisine özel bu fırsatlardan yararlanamaz.
5.2.5 Şirket tarafından kullanıcılara yapılacak genel ve özel iletişimler Öğrenci uygulaması üzerinde yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. Kullanıcı’nın cihazını data ve mobil iletişimine kapatması, uygulamayı kullanmaması, cihazın ayarlar bölümünden ileti alımlarını durdurmuş olması veya ulaşılamaması sebebi ile söz konusu iletişimleri alamaması durumunda bunların olumsuz sonuçları Kullanıcı’ya aittir.
5.2.6 Kullanıcı Öğrenci Sokağı’na üye olurken verdiği bilgilerin (e-posta, telefon numarası gibi) doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ve/veya güncelleme yapmadığı durumda kullanıcı tarafında doğabilecek zararlardan Şirket ve Üye İşyerleri’nin sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.3 Alışverişler

5.3.1 Kullanıcı, Üye İşyerleri’nde gerçekleştireceği alışverişlerde Öğrenci Sokağı üyesi olduğunu satış görevlisine bildirecek ve kendi uygulamasından üye işyerinin İşyeri Sokağı uygulamasından üretilen QR kodunu okutup onaylayarak işlemi tamamlayacaktır. Ödeme sonrasında hem Üye İşyeri ekranına hem de Kullanıcı’nın Uygulama ekranına işlemin tamamlandığı bilgisi gelecektir.
5.3.2 Kullanıcı’nın satın aldığı ürünler Üye İşyeri tarafından faturası ile teslim edilecektir. Satın alınan ürün ile ilgili satış sözleşmesi Kullanıcı ve Üye İşyeri arasında gerçekleşmektedir. Ürüne dair ayıp ve diğer yükümlülüklerden Şirket sorumlu olmayacaktır.
5.3.3 Kullanıcı, alışveriş sonunda kazandığı Moniler’i Uygulama’da görebilecektir. Kampanyalara özel olarak yüklenecek bazı Moni’ler kampanya kurallarında belirtildiği tarihte yüklenebilecektir.
5.3.4 Kullanıcı sadece kendi alışverişleri sonrasında kazandığı Moniler’i arkadaşlarının hesaplarında tanımlanmasını isteyebilecektir. Tanımlama gerçekleştirilecek tutar Uygulama üzerinde görüntülenmektedir. Şirket, Moni toplama amaçlı alışveriş yapılabilecek katılımcı Üye İşyeri ya da yapılacak katkı oranları konusunda bir taahhütte bulunmamaktadır.
5.3.5 Kullanıcı tarafından akıllı cihazın kaybedilmesi ya da çaldırılması ve bu durumda oluşabilecek zararlardan (farklı kişiler tarafından ödeme yapılması, Moni bakiyesinin harcanması, kullanıcı verilerinin kullanılması gibi) Kullanıcı sorumludur.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1 Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Şirket ve lisans verdiği 3. kişiler, münhasıran tüm fikri mülkiyet haklarını kullanma hakkına sahiptir. Hizmetler, markalar ve içerikler üzerinde yer alan tescilli marka ya da diğer telif haklarıyla ilgili ibareler kaldırılamaz, değiştirilemez ve engellenemez.
6.2 Kullanıcı, Uygulama’da paylaştığı her türlü içeriğe ilişkin olarak, bu içerikleri kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi için Şirket’e dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. 6.3 Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, (v) Moniler’i haksız yere elde etmek için çeşitli algoritmalar, servisler geliştirilmesi ve bunların çalıştırılması, (vi) Uygulama’nın dağıtıldığı noktalara yazılan yorumlara referans kodu, porno içerik, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Uygulama sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1 Şirket, yetkilileri, müdürleri, çalışanları ya da marka ortakları, ajansları, tedarikçileri; Uygulama’ya girilmesi, Uygulama’nın ya da Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Uygulama ve Uygulama kapsamındaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket’in ayrıca, Uygulama kapsamında satın alınan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak herhangi bir taahhüdü veya bunlardan doğacak taleplere ilişkin sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Şirket ağır kusur halleri dışında kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.
7.2 Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen Uygulamalar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
7.3 Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
7.4 Kullanıcı, Şirket’in Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut Uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve Şirket’in Uygulama’ya ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

8. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9. Fesih

Şirket, herhangi bir zamanda tek taraflı bildirimle işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin derhal feshedebilecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde feshedilmesi halinde Kullanıcı’nın kazanmış olduğu Moni’ler kendiliğinden geçersiz hale gelecek, Kullanıcı bu durumda Şirket’ten herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Sözleşme’nin sona erdiği hallerde Kullanıcılar’ın cihazlarındaki Öğrenci Sokağı Mobil Uygulaması’nı kaldırmaları veya uygulamadan çıkış yapmaları gerekebilir; aksi halde Öğrenci Sokağı’nın olağan uygulamasında bulunan gelen iletileri almaya devam edebilirler. Bu durum Sözleşme’nin devam ettiği ve Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirli hak ve imkanlara sahip olmaya veya kullanmaya devam edebileceği anlamına gelmeyecektir.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.